Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksWarganegara


Bahagian Pendaftaran Taraf Kebangsaan (Warganegara) bertanggungjawab dalam memproses permohonan untuk mendapatkan taraf sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bahagian ini juga memberikan pengesahan taraf kerakyatan mengikut Bab-Bab yang telah diperuntukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

 

FUNGSI

Mentadbir, Menguatkuasa Dan Melaksanakan Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Di Bawah Akta Taraf Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

TUGAS

Menerima Dan Memproses Permohonan Taraf Kerakyatan Untuk Menjadi Rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam 

 

                                                                             IMG_8808.JPG


 
PERMOHONAN BAGI TARAF KEBANGSAAN BRUNEI (WARGANEGARA) DAN PERMOHONAN LAIN YANG BERKAITAN :
BAB 4 (1) Akta Taraf Kebangsaan
 BAB 5 (6) Akta Taraf Kebangsaan
  
BAB 6 (1) Akta Taraf Kebangsaan
 BAB 5 (1) Akta Taraf Kebangsaan
(Lahir Dalam Negeri)
 BAB 8 (1) Akta Taraf Kebangsaan 
(Lahir Luar Negeri)
 
Orang ramai yang berhajat untuk memohon bagi pendaftaran taraf kebangsaan dinasihatkan untuk berurusan terus ke Ibu Pejabat atau di mana-mana cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di daerah lainnya.