Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/Slider_images/VISI.jpg/Slider_images/JIPK BUILDING.jpg/Slider_images/bangunan jipk 2.jpg/Slider_images/Slide Misi-2.jpg

MAKLUMAT TERKINI BERKENAAN PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN SETELAH TAMAT KONTRAK DAN PERLANJUTAN PAS KERJA TERMASUK PROSES BALIK PEKERJA ASING

KHEDN SUKACITA MEMAKLUMKAN MENGENAI PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN SETELAH TAMAT KONTRAK DAN PERLANJUTAN PAS KERJA TERMASUK PROSES BALIK BAGI PEKERJA ASING

PENGETAHUAN ORANG RAMAI (1).jpg

WAKTU PERKHIDMATAN KAUNTER JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN DI SEPANJANG BULAN RAMADHAN BAGI TAHUN 1443H/2022M

Sukacita dimaklumkan bahawa waktu beroperasi bagi kaunter-kaunter perkhidmatan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di sepanjang bulan Ramadhan bagi tahun 1443H/2022M di Ibu Pejabat serta cawangan-cawangan JIPK di semua Daerah adalah sepertimana dalam lampiran

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

Sukacita dimaklumkan mengenai jam operasi kaunter-kaunter pada 31 Mac 2022 (penutupan Tahun Kewangan 2021/2022) sepertimana pada lampiran


PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI, JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN, KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Dengan hormat sukacita memaklumkan bahawa berpandukan kepada kenyataan media Jabatan Perdana Menteri semasa Siaran Media Kementerian Kesihatan mengenai dengan Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 dan pengumuman Fasa Awal Endemik di bawah Rangka Kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 pada hari Ahad 12 Disember 2021, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan ingin mengongsikan pengemaskinian operasi kaunter-kaunter perkhidmatan orang ramai bermula pada hari Rabu, 15 Disember 2021

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

MAKLUMAN PENGEMASKINIAN OPERASI KAUNTER-KAUNTER PERKHIDMATAN ORANG RAMAI DI JABATAN IMIGRESEN DAN PENDAFTARAN KEBANGSAAN

Makluman bagi Pengemaskinian Operasi Kaunter-Kaunter Perkhidmatan Orang Ramai di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan bermula pada hari Isnin, 22 November 2021M bersamaan dengan 18 Rabiulakhir 1443H

PENGETAHUAN ORANG RAMAI.jpg

​​ADUAN.png​​

BMFTP.jpg

Apeccard.jpg

PENGECUALIAN VISA ICON.jpg

Facebook.jpg