Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTekad Pemedulian Orang Ramai (TPOR)


"Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Jabatan ini berjanji untuk memberikan perkhidmatan mesra pelanggan , bertimbang rasa, cekap, tepat, berkualiti dan selamat dalam menyampaikan perkhidmatan yang dikehendaki"


​​​JENIS PERKHIDMATAN
​TPOR
​Memproses permohonan visa melawat
​3 hari
​Memproses permohonan visa masuk semula (re-entry visa)
​1 hari
​Memproses permohonan bagi penyambungan re-entry permit
​1 hari
​Memproses permohonan bagi penyambungan re-entry visa
​1 hari
​Memproses permohonan pas lawatan (baru)
​1 hari
​Memproses permohonan pas penuntut (baru)
​3 hari
Memproses permohonan penyambungan pas lawatan / pas penuntut
1 hari
Memproses permohonan kebenaran berkahwin bagi warganegara Brunei / penduduk tetap Negara Brunei Darussalam dengan warganegara asing
14 hari
Memproses permohonan bagi pendaftaran kelahiran untuk yang tidak memerlukan pengesahan taraf kerakyatan
5 hari
Memproses permohonan bagi pendaftaran kelahiran dan pengesahan taraf kerakyatan di belakang sijil kelahiran (endorsement)
8 hari
Memproses permohonan bagi pendaftaran kematian (ada pengesahan doktor)
5 hari
Memproses permohonan bagi cabutan sijil kelahiran
5 hari
Memproses permohonan bagi cabutan sijil kematian
5 hari
Memproses permohonan bagi pengesahan taraf kerakyatan (endorsement) sijil kelahiran
 • Pengesahan biasa
 • Pengesahan taraf kerakyatan bagi anak damit yang lahir kurang 180 hari


3 hari
7 hari
Memproses permohonan bagi pengesahan (endorsement) semula taraf kerakyatan
 • Pengesahan semula (biasa)
 • Pengesahan semula taraf kerakyatan bagi anak damit yang lahir kurang 180 hari
 • Pengesahan semula taraf kerakyatan bagi anak damit yang lahir tanpa ayah
 • Pengesahan semula Sijil Kerakyatan yang hilang dan rosak


3 hari
7 hari
7 hari
7 hari
Memproses permohonan bagi cabutan sijil kerakyatan yang hilang dan rosak
7 hari
Memproses permohonan bagi penambahan nama Islam dalam sijil kerakyatan
7 hari
Memproses permohonan pasport biometrik
 • Ibu Pejabat / Kuala Belait/ Tutong
 • Temburong


3 hari
5 hari
Memproses  permohonan Surat Pengenalan Biasa (GCI)
 • Ibu Pejabat
 • Kuala Belait / Tutong
 • Temburong


2 hari
3 hari
5 hari
Memproses permohonan Surat Pengenalan Antarabangsa
 • Ibu Pejabat / Kuala Belait/ Tutong
 • Temburong


3 hari
5 hari
Memproses permohonan Kad Pengenalan
 • Kuning / Ungu
 • Hijau


3 hari
7 hari
Memproses permohonan visa dan Pas Kerja / Tanggungan
 • Ibu Pejabat / Kuala Belait
 • Tutong / Temburong


3 hari
5 hari
Memproses permohonan penyambungan pas kerja bagi sektor swasta di Ibu Pejabat, Tutong dan Kuala Belait
 • 5 pasport atau kurang
 • Lebih dari 5 pasport1 hari
3 hari
Memproses permohonan penyambungan Pas Kerja bagi perkhidmatan persendirian
​1 hari

***Peringatan:
Hari bermaksud hari berkerja (tidak termasuk hari kelepasan awam).