Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDokumen Perjalanan

PERMOHONAN BAGI DOKUMEN PERJALANAN (PASPORT)


a) Kelayakan bagi memohon dokumen perjalanan

Dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh Jabatan ini adalah bagi:
i.  Warganegara Brunei Darussalam
ii. P
enduduk Tetap Negara Brunei Darussalam 
    (tidak mempunyai taraf kewarganegaraan)

​​​
b) Jenis dokumen perjalanan dan dokumen-dokumen yang diperlukan semasa memohon
 


IMG_8594.JPG
​​DOKUMEN PERJALANAN RASMI (HITAM)
 • ​Dikeluarkan kepada warganegara Brunei Darussalam yang berkelayakan dan mendapat sokongan daripada kementerian-kementerian atau Jabatan-jabatan di Negara Brunei Darussalam dengan mendapatkan kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri.

 • Digunakan bagi tujuan rasmi sahaja. 

 • Dokumen di perlukan  semasa memohon:
  - Borang permohonan
  - Memorandum dari Kementerian/ Jabatan yang berkenaan
  - Kad pengenalan pintar pemohon (Salinan)
  - Surat kebenaran dari Jabatan Perdana Menteri
  - Bayaran adalah gratis
DOKUMEN PERJALANAN DIPLOMATIK (BIRU)
 • Dikeluarkan kepada warganegara Brunei Darussalam yang berkelayakan dan mendapat sokongan daripada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri.

 • Digunakan bagi tujuan rasmi sahaja.

 • Dokumen di perlukan semasa memohon:
  - Borang permohonan
  - Kad pengenalan pintar pemohon (Salinan)
  - Surat sokongan dan kebenaran dari Kementerian Hal Ehwal
    Luar Negeri
  - Bayaran adalah gratis 
​DOKUMEN PERJALANAN BIASA (MERAH)
 • Dikeluarkan kepada warganegara Brunei Darussalam

 • Permohonan bagi pemohon 12 tahun ke atas:-
  Dokumen di perlukan semasa memohon:
  - Borang permohonan
  - Dokumen perjalanan asal pemohon (Jika ada)
  - Kad pengenalan pintar pemohon (Asal dan Salinan)
  - Kad waran polis/ kad ABDB (Asal dan Salinan) jika berkenaan
  - Sijil Kelahiran pemohon (bagi permohonan kali pertama)
     (Asal dan Salinan)
  - Bayaran adalah sebanyak BND$60.00

 • Permohonan bagi kanak-kanak 12 tahun ke bawah:
  - Borang permohonan
  - Dokumen perjalanan asal pemohon (Jika ada)
  - Sijil Kelahiran pemohon (Asal dan Salinan)
  - Kad waran polis/ kad ABDB (Asal dan Salinan) jika berkenaan
  - Kad pengenalan pintar ayah dan ibu (Asal dan Salinan)
  - Sijil nikah/kahwin ayah dan ibu (Asal dan Salinan​)
  - Sijil cerai jika berkenaan (Asal dan Salinan)
  - Surat Hak Penjagaan anak dari mahkamah jika berkenaan 
    (Asal dan Salinan)
  - Sijil kematian ayah jika berkenaan (Asal dan salinan)
​SIJIL PENGENALAN BIASA (HIJAU)
 • Dikeluarkan kepada warganegara Brunei Darussalam yang berhajat untuk membuat perjalanan ke Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan sahaja.

 • Permohonan bagi pemohon 12 tahun ke atas:-
  Dokumen di perlukan semasa memohon: 
  - Borang permohonan
  Dokumen perjalanan asal pemohon (Jika ada)
  - Kad pengenalan pintar pemohon (Asal dan Salinan)
  - Kad waran polis/ kad ABDB (Asal dan Salinan) jika berkenaan
  - Sijil Kelahiran pemohon (bagi permohonan kali pertama)
     (Asal dan Salinan)
  - Bayaran adalah sebanyak BND$35.00​

 • Permohonan bagi kanak-kanak 12 tahun ke bawah:
  - Borang permohonan
  Dokumen perjalanan asal pemohon (Jika ada)
  - Sijil Kelahiran pemohon (Asal dan Salinan)
  Kad waran polis/ kad ABDB (Asal dan Salinan) jika berkenaan
  - Kad pengenalan pintar ayah dan ibu (Asal dan Salinan)
  - Sijil nikah/kahwin ayah dan ibu (Asal dan Salinan​)
  - Sijil cerai jika berkenaan (Asal dan Salinan)
  - Surat Hak Penjagaan anak dari mahkamah jika berkenaan 
    (Asal dan Salinan)
  - Sijil kematian ayah jika berkenaan (Asal dan salin
  ​an)
SIJIL PENGENALAN BRUNEI (COKLAT)
 • Dikeluarkan kepada penduduk tetap Negara Brunei Darussalam
  (tidak mempunyai taraf kewarganegaraan)

 • ​Dokumen di perlukan semasa memohon:
  - Borang permohonan
  - Dokumen perjalanan asal pemohon (Jika ada)
  - Kad pengenalan pintar (Asal dan Salinan)
  - Kad pengenalan pintar ayah dan ibu
     (bagi permohonan kali pertama) 
     (Asal dan Salinan)
  - Kad Permit Masuk (Asal dan Salinan)
  - Bayaran adalah sebanyak BND$50.00

​SIJIL DARURAT
 • Hanya dikeluarkan oleh Perwakilan Negara Brunei Darussalam di luar negeri khusus bagi warganegara Brunei Darussalam.

 • Ianya hanya akan dikeluarkan dan diberikan atas sebab berikut:
  - ​Kehilangan atau mengalami kerosakan dokumen perjalanan semasa di luar negeri dan berhasrat untuk balik ke Negara Brunei Darussalam dalam masa terdekat.
  - Anak damit yang lahir di luar negeri yang mana ayahnya adalah sah taraf sebagai warganegara Brunei Darussalam dan berhasrat untuk membawa pulang ke Negara Brunei Darussalam.

 • Sah digunakan untuk sekali perjalanan ke Negara Brunei Darussalam dalam tempoh masa enam (6) bulan ianya dikeluarkan.

 • Bayaran adalah sebanyak BND$20.00

KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN

Pemohon yang berhajat untuk membaharui dokumen perjalanan yang hilang hendaklah membawa:
- Dokumen-dokumen yang dinyatakan di atas.
- Surat laporan polis keluaran Negara Brunei Darussalam (Asal dan Salinan)
- Laporan polis luar negeri, bagi yang hilang di luar negeri (Asal dan Salinan)
- Surat sumpah daripada mahkamah (Asal dan Salinan)
Bayaran perkhidmatan akan dikenakan berpandukan kepada jenis dokumen perjalanan sepertimana yang dijelaskan pada perenggan (b) di atas di samping bayaran 'surcharge'. Bayaran 'surcharge' yang dimaksudkan adalah;

HILANG KALI​​​

BAYARAN
PERTAMABND$150
KEDUABND$300
KETIGA DAN SETERUSNYABND$450


***Peringatan:

Jika Dokumen Perjalanan yang hilang dijumpai semula, sila laporkan dan kembalikan ke Bahagian Dokumen Perjalanan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.


PERMOHONAN BAGI WARGA EMAS

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menyediakan kaunter khas permohonan dokumen perjalanan bagi warga Emas yang berumur 60 tahun ke atas.

PERHATIAN SEBELUM MEMBUAT PERJALANAN KELUAR NEGERI

Orang ramai yang berhajat untuk ke luar negeri adalah dinasihatkan dan disarankan untuk:

 • Memastikan dokumen perjalanan adalah di dalam keadaan yang baik dan teratur
 • Memastikan tempoh sah laku dokumen perjalanan adalah sebaiknya 6 bulan sebelum mansuh
 • Memastikan untuk merancang membuat dokumen perjalanan lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan terutama semasa musim cuti penggal persekolahan
 • Memastikan untuk merancang perjalanan dengan bijak dan berhemah bagi mengelakkan perjalanan terperangkap dideretan kenderaan yang panjang terutama di pos-pos kawalan darat. 

Memastikan keperluan dan syarat-syarat kemasukan ke negara destinasi di penuhi terutama berhubung dengan keperluan visa​